Is het mogelijk om een contract voortijdig te beëindigen?

Ja, dat is mogelijk. Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat je de leaseauto eerder wilt inleveren dan de einddatum van jouw contract, dan verrekenen wij een opzeggingsvergoeding met jou.  

Hoe wordt de opzeggingsvergoeding berekend?

Dit is afhankelijk van het moment waarop beëindiging zal plaatsvinden. Het volgende onderscheid wordt gemaakt bij de beëindiging van een leasecontract:

a. in de eerste 2 jaar van de looptijd wordt het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde van de leaseauto in rekening gebracht; dit wordt berekend op het moment van beëindiging.

b. na 2 jaar wordt het leasetarief opnieuw berekend op basis van ons Raster; de eindkilometerstand en de werkelijke looptijd van het leasecontract zijn hiervoor bepalend. 

In beide gevallen is een vergoeding verschuldigd voor gemiste opbrengsten, die staat in de Tarieventabel. Het totale bedrag wordt bij jou in rekening gebracht.

Hoe worden de meer- en minderkilometers verrekend?

Dit doen we door middel van ons raster. Voorafgaand aan ieder leasecontract ontvang je standaard een overzicht waarmee je inzicht krijgt in de ontwikkeling van het leasetarief wanneer het aantal kilometers en/of de looptijd van het contract afwijkt. Hierdoor kom je tijdens het leasecontract niet voor verrassingen te staan als er meer of minder kilometers worden gereden dan in het leasecontract is afgesproken. 

Kunnen wij je helpen?

Bel (076) 5793790 voor personenauto's of bel een bedrijfswagen specialist via (076) 5793910.