Direct contact

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact met ons op.

Prijswijzigingen

Kan mijn leasetarief nog wijzigen?

Door tussentijdse wijzigingen kan het leasetarief bij aflevering afwijken van het leasetarief op het moment van bestellen. Ook op een later tijdstip kan het tarief wijzigen.

Waarom kan het leasebedrag bij aanvang van het contract gewijzigd zijn?

De hoogte van het leasetarief wordt bepaald door looptijd, jaarkilometrage en de overeengekomen componenten. De bedragen vermeld in een leasecontract, dat is opgemaakt vóór de leverdatum, zijn voorlopig. Het leasetarief wordt door Alphabet vastgesteld op de leverdatum, als de definitieve kostprijs van het leasevoertuig bekend is geworden.

Waarom kan het leasebedrag tussentijds wijzigen?

Alphabet kan het leasetarief aanpassen in de volgende situaties, opgesomd per component:

  • Component a. Afschrijving: wijziging kan plaatsvinden als gevolg van overheidsmaatregelen.
  • Component b. Motorrijtuigenbelasting en overige belastingen: wijziging kan plaatsvinden als gevolg van overheidsmaatregelen.
  • Component c. Premie voor de WA-verzekering en cascodekking.
  • Component d. Premie voor aanvullende verzekeringen en dekkingen: bij wijziging van de premie c.q. kosten van verzekeringen die aan Alphabet worden berekend.
  • Component e. Rente: wijziging van de rente kan plaatsvinden voor een individueel leasecontract als de rente met meer dan 0,25% is gestegen over een periode van drie maanden of langer, vanaf de datum waarop het leasecontract van kracht is geworden tot de leverdatum en wijziging van de rente kan plaatsvinden voor alle nieuwe leasecontracten, na een wijziging van de kosten die aan Alphabet worden berekend voor de funding van haar activiteiten als gevolg van marktontwikkelingen.
Direct contact

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact met ons op.